Mappadendang merupakan budaya masyarakat Bugis Makassar setelah panen padi. Budaya ini merupakan bentuk kesyukuran masyarkat atas nikmat yang diperolehnya yang tidak lepas dari kerja keras mereka tanpa putus asa.

Ala Ridendang To Mappadendang

Mappadendang Makkacaping

Makkelong-Kelong…

Makkelong Andi Daeng

To Marellau… Ripuang Marajae

Na Topada Salama’…

E….. Idi’ Ogi’ Mangkasae…

Ridendang…

Ma’Dendang-Dendang

Rekko Purani Mengngala

Dendang-Dendang

Rekko Purani Mengngala

To Mappadendang-Dendang

Ala Ridendang To Mappadendang

Tanra… Ala Tanra Assukuruketta

Ala Ridendang To Mappadendang

Mappadendang Makkacaping

Makkelong-Kelong…

Makkelong Andi Daeng

 To Marellau… Ripuang Marajae

Na Topada Salama’…

E…. Resopagare’ temmangingi’

Ridendang…

Ma’Dendang-Dendang Naiayapa Naletei

Dendang-Dendang Naiayapa Naletei

naiya Gare’ Dendang

La Ridendang Naletei

Pammasena-Pammasena Dewatae…

Ala Ridendang To Mappadendang

Mappadendang Makkacaping

Makkelong-Kelong…

Makkelong Andi Daeng

To Marellau… Ripuang Marajae

Na Topada Salama’…

(didendangkan, mendendangkan)

(berdendang, memainkan kecapi)

( Bernyanyi-nyanyi)

( Bernyanyi adik kakak)

(untuk meminta kepada Tuhan yang Maha Besar)

(Supaya kita selamat)

(kami Bugis Makassar)

(didendangkan)

(berdendang-dendang)

(Kalau telah panen)

(dendang-dendang)

(Kalau telah panen)

(mendendangkan, dendang)

(didendangkan, mendendangkan)

(Tanda, sebagai tanda kesyukuran kita)

(didendangkan, mendendangkan)

(mendendangkan, bermain kecapi)

(bernyanyi-nyanyi)

(bernyanyi adik kakak)

(untuk meminta kepada Tuhan yang Maha Besar)

(supaya kita selamat)

(katanya bekerja keras tanpa putus asa)

(didendangkan)

(berdendang-dendang supaya      memperoleh)

(dendang-dendang supaya memeroleh)

(supaya katanya dendang)

(didendangkan memperoleh)

(belas kasih/ berkah dari Dewata(Tuhan)

(didendangkan, mendendangkan)

(Berdendang, memainkan kecapi)

(bernyanyi-nyanyi)

(bernyanyi adik kakak)

(untuk meminta kepada Tuhan yang Maha Besar)

(supaya kita selamat)

Leave a Reply