Bella tojeng milampakku

kana simbang mi dolangan

aule ta’lengu tomma’

ri buluna butta jawa

manna mamonjo nakamma

tuli ji kupariati

aule parasanganku

ri butta kalasukangku

tau lolona natau rungkana

malabbiri ri pangasdakkang

tau lolona natau rungkana

malabbiri ri pangadakkang

alusu rikana-kana

alausu ri pangagaukang

mabaji ampe adatta ri mangkasara

(Jauh sudah saya pergi)

(Sudah diantarai oleh lautan luas)

(Dan sudah terhalang)

(Gunung di tanah jawa)

(Walaupun begitu)

(tetap saya ingat)

(kampungku)

(Tanah Kelahiranku)

(Anak gadis dan anak mudanya)

(Selalu menjaga adat istiada)

(Anak gadis dan anak mudanya)

(Selalu menjaga adat istiadat)

(Lembut dalam bertutur kata)

(Lemah lembut dalam berbuat)

(Balik perkataannya, adat kita sebagai orang Makassar)

Makna Lirik:

Lirik lagu pada tari tersebut menceritakan tentang kerinduan orang-orang Makassar akan kotanya ketika ia merantau, dimana tempat kelahirannya sangat menjunjung tinggi dan menghormati budaya luhur dan adat istiadat di daerah tanah kelahirannya. Hal ini diperjelas dengan kalimat tuli ji kupariati, aule parasanganku, ri butta kalassukankgu. Dimana pa’rasanganku dalam bahasa Makassar memiliki makna keinginan kita sedangkan kalasukangku memiliki makna daerah atau kota tempat kita dilahirkan dan dibesarkan.

Leave a Reply

Daftar Bandar Togel Slot Online Terpercaya 2022

togel online

bandar togel

situs togel online

10 Daftar Situs Slot Terpercaya Dijamin VIP

online togel

judi togel online

situs slot online

slot online

togel terpercaya di batam

heromedia

Togel Online Terlengkap dan Terpercaya 2022

togel online

online togel

www togel online com

togel online terpercaya

daftar togel online terpercaya

daftar togel online